Do sortimentu jsme od dubna zařadili osiva nektarodárných rostlin. V nabídce máme nově osivo svazenky, jetele nachového a směs nektarodárný biopas. Ideální pro zpestření včelí pastvy v blízkosti stanoviště.