Evropské dotace

Nové dotační období na roky 2017 až 2019 přináší zásadní změny ve vyplácení dotací. Mezi hlavní novinky patří, že můžete získat až 100 % nákladů na nákup zboží (avšak do výše maximálního příspěvku). Tedy máte možnost získat plnou cenu vámi nakoupeného zboží.

Důležité je podat žádost do 15. května daného roku spolu s fakturami k objednávkám (faktury lze posílat do 31. července). Pokud máte zájem o vytvoření konkrétní nabídky na míru, tak nás prosím kontaktujte na email info@uvcelare.cz.

Kompletní informace pro včelařské dotace je možné najít v Příručce pro chovatele včel.

Formuláře na poskytnutí dotace v roce 2019

Našim zákazníkum všechny potřebné podklady a vyplněné formuláře připravíme jako součast nákupu. Stačí pak pouze připravenou žádost odeslat na Český svaz včelařů, z.s. Vždy se snažíme, aby zákazník byl maximálně spokojen.

Krajské dotace 2019

Rada kraje schválila dotační program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019. Kraj uvolní ze svého rozpočtu 2 mil. Kč na podporu stávajících i začínajících včelařů, stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství.

Žádosti bude možné podávat v termínu od 2. 5. 2019 do 28. 6. 2019 prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz. Více informací lze nalézt na webové stránce Moravskoslezského kraje v sekci „Dotace“ https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_zp.html.

Dotaci lze získát na následující dotační tituly:

– podpora začínajících včelařů,
– obnova včelích úlů,
– vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu,
– vyšetření moru včelího plodu,
– pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor,
– podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Podmínky dotace:

– žadatelem je fyzická osoba, která má na území Moravskoslezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace věku 18 let,
– požadovaná celková výše dotace na jednoho žadatele může být minimálně 5.000 Kč a maximálně 50.000 Kč,
– maximální výše dotace je 75% uznatelných nákladů,
– dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět dotace v rozsahu spolufinancovaném poskytovatelem poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie,

Podpora začínajících včelařů:

– žádat o dotaci lza na nákup 3-10 ks oddělků včel z chovu, který se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské, a každý oddělek bude na minimálně pěti rámkách či v jednom nástavku úlu, a ke každému z těchto oddělků a nikoli samostatně na pořízení nových nástavkových úlů, každý minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky

Obnova včelích úlů

– žádat o dotaci na pořízení tří až deseti nových nástavkových úlů jedním stávajícím včelařem s likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky

Vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu

– dotaci na vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu lze žádat nejvýše na 10 takových vyšetření

Vyšetření moru včelího plodu

– dotaci na vyšetření moru včelího plodu lze žádat nejvýše na 50 takových vyšetření

Pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor

– žádat na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor se zavazuje užívat takové zařízení alespoň dva roky a přednostně pro potřeby svých členů

Podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství

– dotace na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství se podle tohoto programu poskytuje jen na pořádání jednodenních bezúplatných kurzů o včelařství pro nejméně pět osob, které nejsou členy žádného včelařského spolku